Workshop by QV Creative – IDE Business Fair
ID

Workshop by QV Creative

February 28th, 13:45 – 15:45 @ Emile Truijen

About the workshop

QV Creative richt zich op het vormgeven en communiceren van Aeolus’ nieuwe duurzaamheidsstrategie. Het doel is om strategische content te creëren die bijdraagt aan een bedrijfsbrede bewustwording over duurzaamheid. Deze boodschap benadrukt dat duurzaamheid bij Aeolus meer is dan een afdeling – het is een fundamentele waarde die iedereen binnen het bedrijf moet omarmen en ondersteunen. Daarbij moet duidelijk worden dat iedere medewerker een persoonlijke rol heeft in het bereiken van duurzaamheidsdoelen, zoals netto nul uitstoot, het leven onder water beschermen, en circulariteit. 

De uitdaging voor QV Creative is het ontwikkelen van effectieve communicatiestrategieën en -middelen om binnen Aeolus de overgang te maken van duurzaamheid als afdelingsverantwoordelijkheid naar een gedeelde kernwaarde, waarbij elke medewerker zich persoonlijk inzet voor duurzame acties en veranderingen. 

Sign up for this workshop by QV Creative!